Yodny Cajuste Jersey  Leczenie ortodontyczne | Chimczak

Leczenie ortodontyczne

Leczenie ortodontyczne może dotyczyć pacjentów w różnym wieku. Obecnie przesuwa się granicę wiekową leczonych pacjentów, głównie ze względu na walory estetyczne związane z poprawą wyglądu uzębienia i twarzy. Likwidując stłoczenia i inne wady  można równocześnie zamykać przestrzenie po wcześniej usuniętych zębach, prostować przechylone zęby, ustawiać je w prawidłowym miejscu dla zapewnienia łatwiejszej i ładniejszej późniejszej ich odbudowy protetycznej. Coraz częściej stosujemy przedprotetyczne leczenie ortodontyczne nawet u pacjentów powyżej sześćdziesiątego roku życia. Do tego celu wykorzystujemy zarówno aparaty zdejmowane oraz stałe.

ortodontaPROFILAKTYKA ORTODONTYCZNA

Stosowana jest głównie u małych dzieci, u których nieprawidłowy sposób oddychania (przez usta) lub nawyki (ssania palca, niemowlęcy typ połykania) prowadzą do zwężenia szczęki, wychylania się jednych zębów oraz przechylania innych, zgryzu otwartego, tyłozgryzu i innych wad. W tym celu wykorzystuje się głównie płytki przedsionkowe, aparaty elastyczne dopasowane do wieku i wady. Można również stosować korekcyjne szlifowanie zębów.

ortodontaAPARATY ZDEJMOWANE

Są niezastąpione u pacjentów rosnących, u których na bieżąco możemy interweniować w przypadku pojawiających się problemów związanych z ustawieniem zębów oraz wzajemnych relacji między szczęką i żuchwą. Szczególnie przydatne są płytki Schwarza w różnych modyfikacjach oraz aparaty obuszczękowe – dostosowane do istniejącej wady.

ortodontaAPARATY STAŁE

Aparaty stałe cienkołukowe mogą występować w wersji metalowej lub kosmetycznej (szczególnie polecane dla osób, które nie chcą, aby ich aparat był zbyt widoczny). Od kilku lat szczególnie chętnie stosowne są aparaty samoligaturujące, umożliwiające w sposób łagodny i mniej bolesny uzyskiwanie określonych efektów leczenia, w stosunku do tradycyjnych aparatów wymagających użycia ligatur elastycznych lub metalowych. Dzięki wykorzystaniu tych aparatów możliwe jest ograniczenie usunięć zębów, gdyż superelastyczne druty pozwalają na właściwe ich ustawienie oraz osiągnięcie pięknych i szerokich uśmiechów.

ortodontaAPARATY INNE

Inne aparaty ortodontyczne stosowane w leczeniu wad zgryzu to: aparat Herbsta, pendulum, rotator, maska twarzowa, aparaty stałe grubołukowe, aparaty do rozrywania szwu podniebiennego i inne. Elementami pomocniczymi w uzyskaniu efektów leczenia są wyciągi elastyczne wykorzystywane do korekty położenia całych łuków zębowych, bądź pojedynczych zębów oraz miniimplanty (miniśruby) ortodontyczne.