Yodny Cajuste Jersey  Pozostałe usługi | Chimczak

Pozostałe usługi

HIGIENIZACJAortodonta

Przed założeniem aparatów stałych często konieczne jest wykonanie zabiegów higienizacyjnych w celu zdjęcia kamienia nazębnego (ultradźwiękami), osadów nazębnych (piaskowanie) oraz profesjonalne oczyszczenie zębów. Najczęściej zabiegi te w zależności od potrzeby wykonuje się również w trakcie noszenia aparatów lub po całkowitym zakończeniu okresu leczenia. W celu zapobiegania odwapnieniom zębów powleka się je preparatami stomatologicznymi na bazie fluoru.

STRIPING

Jest to działanie zmierzające do korekty nieprawidłowego kształtu zębów lub uzyskania lepszych kontaktów między górnymi i dolnymi zębami. Do tego celu wykorzystuje się specjalne paski ścierne jedno- lub obustronne, tarczki z nasypem na kątnicę bądź odpowiednie wiertła z nasypem diamentowym.

LOGOPEDA

W obiekcie budynku Praktyki „OrtoDentis” przyjmuje neurologopeda wspomagający (poprzez naukę ćwiczeń prawidłowego układania języka w trakcie mowy i połykania) uzyskanie jak najbardziej harmonijnych łuków zębowych i optymalnego kontaktu między zębami.